Jesteśmy fundacją, która ma na celu:

 • inicjowanie, wspieranie i kierowanie działań społecznych i edukacyjnych na rzecz rozwoju, sportu, turystyki górskiej i rowerowej, oraz rekreacji;
 • inspirowanie działań na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami, oferującymi pomoc organizacyjną i finansową, mogącą przyczynić się do rozwoju regionu;
 • wspomaganie i popierania inicjatyw młodzieży, w szczególności inicjatyw sportowych, kulturalnych, związanych z rozwojem turystyki górskiej i rowerowej;
 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w zakresie krajoznawstwa i turystyki górskiej;
 • działania na rzecz aktywizacji społecznej, sportowej i kulturalnej młodzieży;
 • aktywizacja ludzi starszych, integracja międzypokoleniowa;
 • działania na rzecz ograniczenia emigracji miejscowej ludności do większych ośrodków zasiedlenia;
 • pielęgnowanie i upowszechnianie kultury, sztuki i tradycji ludowej;
 • promowanie rozwoju osobistego i biznesowego w aspekcie turystycznym;
 • realizowanie wniosków i postulatów członków Fundacji w granicach dozwolonych prawem;
 • poprawa standardu życia społeczności wiejskiej;
 • upowszechnianie sportu i kultury fizycznej w środowisku wiejskim.

 

Fundacja Rozwoju MAGURA z siedzibą w Krakowie.

KRS: 0000636521
REGON: 365578093
NIP: 6793134393

Tel. kontaktowy: 502 343 443

Do pobrania:

Statut Fundacji

Wpis do KRS